AktualityPozvánka na zajímavou diskuzi a promítání filmu

 • 12.5.2014

Vážení přátelé, zveme Vás jménem Města Turnov, Muzea Českého ráje v Turnově a Kulturního centra v Turnově na zajímavou panelovou diskusi a promítání filmu k 25. výročí odchodu sovětských vojsk z Turnova a Československa. Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 21. května 2015 od 18.00 hod. v Městském divadle Turnov.

Pozvánka ke stažení [zde].


Pozvánka na výstavu

 • 8.5.2014

Muzeum Českého ráje v Turnově Vás srdečně zve na výstavu Bitva pod Hrubou Skálou - Turnov a Český ráj na Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. Výstava potrvá od 7.5. - 18. 10. 2015.

Pozvánka ke stažení [zde].


Vyhlášení 14. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 4.5.2014

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují čtrnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 14. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2015.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Pozvánka na interdisciplinární kolokvium

 • 27.4.2015

Město Kadaň a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR Vás srdečně zvou na interdisiplinární kolokvium "Františkánský klášter v Kadani jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu", které se uskuteční v Praze dne 12. května 2015 v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné.

Pozvánka ke stažení [zde].

Program ke stažení [zde].


Po stopách válečné historie Opavska

 • 8.4.2015

Opavská pobočka SHČR zorganizovala exkurzi v Národním památníku II. světové války v Hrabyni a dělostřelecké tvrzi Smolkov pro studenty Slezské univerzty v Opavě.

Reportáž z této zajímavé akce naleznete [zde].


Prezentace nově vydaných kolektivních monografií

 • 24.3.2015

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nově vydaných kolektivních monografií Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo) a Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, která se uskuteční dne 8. dubna 2015 od 11.00 hod. v sídle Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Podrobnosti o akci najdete v přiložené pozvánce [zde].

Zemřela Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

 • 10.3.2015

Přední česká historička paní Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., zemřela 7. března 2015. Významné jsou především její výzkumy a práce o dějinách první Československé republiky a o osobnosti druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Po roce 1970 nesměla pedagogicky působit, ve své vědecké a pedagogické činnosti pokračovala po roce 1989. Od roku 1990 byla předsedkyní Společnosti Edvarda Beneše, a též dlouholetou členkou Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). 28. října 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili prvního stupně Za zásluhy o stát. Čest její památce !

www.novinky.cz/kultura/363625-zemrela-historicka-vera-olivova.html

Životní jubileum - Phdr. František Hoffmann, CSc.

 • 22.2.2015

Jubilejní text dr. Hany Kábové k životnímu výročí pana dr. Františka Hoffmanna z Archivu AV ČR.

Ke stažení [zde].

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

 • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

 • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

 • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."