AktualityPrezentace nově vydaných kolektivních monografií

  • 24.3.2015

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nově vydaných kolektivních monografií Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo) a Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, která se uskuteční dne 8. dubna 2015 od 11.00 hod. v sídle Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Podrobnosti o akci najdete v přiložené pozvánce [zde].

Zemřela Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

  • 10.3.2015

Přední česká historička paní Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., zemřela 7. března 2015. Významné jsou především její výzkumy a práce o dějinách první Československé republiky a o osobnosti druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Po roce 1970 nesměla pedagogicky působit, ve své vědecké a pedagogické činnosti pokračovala po roce 1989. Od roku 1990 byla předsedkyní Společnosti Edvarda Beneše, a též dlouholetou členkou Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). 28. října 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili prvního stupně Za zásluhy o stát. Čest její památce !

www.novinky.cz/kultura/363625-zemrela-historicka-vera-olivova.html

Pozvánka na konferenci Pekařovy společnosti "Na kolech do světa"

  • 9.3.2015

Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, ŠKODA muzeum Mládá Boleslav, Národní technické muzeum a Muzeum Mladoboleslavska Vás srdečně zvou na konferenci Na kolech do světa, která se bude konat ve dnech 17. - 18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi.

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Životní jubileum - Phdr. František Hoffmann, CSc.

  • 22.2.2015

Jubilejní text dr. Hany Kábové k životnímu výročí pana dr. Františka Hoffmanna z Archivu AV ČR.

Ke stažení [zde].

Pozvánka na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

  • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, dovolujeme si vás srdečně pozvat na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat v pátek, dne 27. února 2015 od 11.00 hodin v kinosále Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7, přízemí).

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje

  • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu Pekařovy společnosti, která se uskuteční v sobotu 7. března 2015 od 10.00 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

Pozvánka a program ke stažení [zde].

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

  • 20.1.2015

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na volební valné shromáždění SH ČR, které se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

  • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."