AktualityŽivotní jubileum - Phdr. František Hoffmann, CSc.

  • 22.2.2015

Jubilejní text dr. Hany Kábové k životnímu výročí pana dr. Františka Hoffmanna z Archivu AV ČR.

Ke stažení [zde].

Pozvánka na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

  • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, dovolujeme si vás srdečně pozvat na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat v pátek, dne 27. února 2015 od 11.00 hodin v kinosále Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7, přízemí).

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje

  • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu Pekařovy společnosti, která se uskuteční v sobotu 7. března 2015 od 10.00 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

Pozvánka a program ke stažení [zde].

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

  • 20.1.2015

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na volební valné shromáždění SH ČR, které se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

  • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].

Pour féliciter 2015 z Opavy

  • 2.1.2015

Milí zájemci o historii, děkujeme za přízeň, kterou jste v uplynulých měsících věnovali akcím pořádaných naší pobočkou. Po zářijovém příjemném osvěžení u sklenice vychlazeného piva s Mgr. Hanou Miketovou jsme se ve výkladu Mgr. Jiřího Poly přenesli do středověkého Plocka čtrnáctého století. Krátce předtím jsme se však s Mgr. Petrou Kaniovou a Petrem Waleczkem prošli Opavou a seznámili se s tím nejzajímavějším co metropole Českého Slezska nabízí v prostoru dřívějších městských hradeb. V souvislosti s výročím Sametové revoluce se v polovině listopadu uskutečnila přednáška Mgr. Aleše Binara Ph.D., věnující se průběhu revolučních dní na Opavsku a do tajů genealogie nás i širší veřejnost zasvětila studentka Slezské univerzity Bc. Petra Nevelöšová. Konečně v prosinci jsme se s Petrem Waleczkem vydali po stopách středověké inspirace J.R.R. Tolkiena. Pevně věříme, že naší pobočce zachováte svou pozornost i v novém roce a těšíme se na opětovné shledání.

Opavská pobočka Sdružení historiků České republiky Vám přeje šťastný vstup do nového roku 2015!

Zimní semestr 2014 s Historickým klubem v obrazech [zde]

Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."