AktualityZpravodaj HK 2011

  • 17.12.2014

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

  • 17.12.2014

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].

Konference Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)

  • 11.11.2014

Vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na konferenci Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska), která se koná dne 20. listopadu 2014 v Zámku ve Vítkovicích. Pozvánku a program naleznete v příloze. Na setkání s vámi se těší organizátoři akce Centrum pro hospodářské a sociální dějiny

Pozvánka v pdf: [zde]

Program v pdf: [zde]

Novinky na webu

  • 25.10.2014

Udělení čestného členství Sdružení historiků ČR vynikajícímu polskému historikovi profesoru Stanisłavu Bylinovi.

Více informací ze slavnostní akce a fotogalerii naleznete [zde]

Konference Pekařovy společnosti

  • 9.10.2014

Vážené dámy a pánové, v příloze naleznete přihlášku na konferenci Pekařovy společnosti Českého ráje s tématem "Na kolech do světa - po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří", která je spolupořádána společně s Národním technickým muzeem.

Pozvánka na konferenci [zde]

Dokumenty z valného shromáždění SH ČR (HK 1872)

  • 27.9.2014

V sekci Valná shromáždění přibyly dokumenty z posledního shromáždění konaného dne 10. prosince 2013.

Valné shromáždění 2013
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."