Archiv aktualit 2015


PF 2016 - Pekařova společnost Českého ráje a Muzeum Turnov

 • 21.12.2015

Vážení přátelé, s přáním krásných Vánoc a šťastného celého nového roku v dobrém zdraví a pohodě vás jménem Pekařovy společnosti Českého ráje a turnovských muzejníků zdraví Jitka Petrušková.

PF 2016 - Spol. Vlastimila Kybala

 • 21.12.2015

Klidné vánoční svátky i čas naděje v roce 2016 přeje dr. Jaroslav Hrdlička.

PF ke stažení [zde].

Pozvánka na křest knihy

 • 8.12.2015

Muzeum Českého ráje v Turnově si Vás dovoluje srdečně pozvat na uvedení nové knihy "Život na provázku aneb o loutkařích a loutkách". Křest se koná 12. prosince v 16:00 hodin v galerii muzea.

Pozvánka ke stažení [zde].


Pozvánka na křest knihy

 • 8.12.2015

Muzeum Českého ráje v Turnově Vás srdečně zve na slavnostní křest knihy "Zápisky sedláka Josefa Dlaska". Křest se koná 11. prosince v 17:30 hodin v galerii muzea.

Pozvánka ke stažení [zde].


Pozvánka na zajímavou přednášku

 • 24.5.2015

Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášku, kterou prosloví pan prof. dr hab. Henryk Gmiterek, na téma Židé v polsko-litevské unii (Żydzi w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.). Přednáška se bude konat v úterý 26. května 2015 od 10:30 hod. ve studovně Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

[dokument ke stažení]


Vyhlášení 14. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 24.5.2015

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují čtrnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 14. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2015.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Pozvánka na zajímavou diskuzi a promítání filmu

 • 12.5.2014

Vážení přátelé, zveme Vás jménem Města Turnov, Muzea Českého ráje v Turnově a Kulturního centra v Turnově na zajímavou panelovou diskusi a promítání filmu k 25. výročí odchodu sovětských vojsk z Turnova a Československa. Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 21. května 2015 od 18.00 hod. v Městském divadle Turnov.

Pozvánka ke stažení [zde].


Pozvánka na výstavu

 • 8.5.2015

Muzeum Českého ráje v Turnově Vás srdečně zve na výstavu Bitva pod Hrubou Skálou - Turnov a Český ráj na Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895. Výstava potrvá od 7.5. - 18. 10. 2015.

Pozvánka ke stažení [zde].


Po stopách válečné historie Opavska

 • 8.4.2015

Opavská pobočka SHČR zorganizovala exkurzi v Národním památníku II. světové války v Hrabyni a dělostřelecké tvrzi Smolkov pro studenty Slezské univerzty v Opavě.

Reportáž z této zajímavé akce naleznete [zde].


Pozvánka na interdisciplinární kolokvium

 • 27.4.2015

Město Kadaň a Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR Vás srdečně zvou na interdisiplinární kolokvium "Františkánský klášter v Kadani jako evropské ohnisko kulturního a technologického transferu", které se uskuteční v Praze dne 12. května 2015 v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné.

Pozvánka ke stažení [zde].

Program ke stažení [zde].


Pozvánka na přednášku a křest nové knihy Mgr. Petra Kozáka Ph.D.

 • 8.4.2015

Vážené dámy, vážení pánové, opavská pobočka SHČR a ASPSU Vás srdečně zve na přednášku absolventa Ústavu historických věd Slezské univerzity a opavského archiváře Mgr. Petra Kozáka Ph.D. "Z Opavského knížete polským králem", Podivuhodné mládí jagellonského prince Zikmunda spojenou se křtem jeho nejnovější knihy: Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského - vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507.

Přednáška se koná ve čtvrtek 16. dubna v čajovně Harmonie na Krnovské ulici v Opavě od 18:00.

Více informací naleznete na Facebook akci: [zde].

Odkaz na knihu: [zde].


Prezentace nově vydaných kolektivních monografií

 • 24.3.2015

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci nově vydaných kolektivních monografií Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo) a Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, která se uskuteční dne 8. dubna 2015 od 11.00 hod. v sídle Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Podrobnosti o akci najdete v přiložené pozvánce [zde].

Zemřela Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc.

 • 10.3.2015

Přední česká historička paní Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., zemřela 7. března 2015. Významné jsou především její výzkumy a práce o dějinách první Československé republiky a o osobnosti druhého československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Po roce 1970 nesměla pedagogicky působit, ve své vědecké a pedagogické činnosti pokračovala po roce 1989. Od roku 1990 byla předsedkyní Společnosti Edvarda Beneše, a též dlouholetou členkou Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). 28. října 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil Medaili prvního stupně Za zásluhy o stát. Čest její památce !

www.novinky.cz/kultura/363625-zemrela-historicka-vera-olivova.html

Pozvánka na konferenci Pekařovy společnosti "Na kolech do světa"

 • 9.3.2015

Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, ŠKODA muzeum Mládá Boleslav, Národní technické muzeum a Muzeum Mladoboleslavska Vás srdečně zvou na konferenci Na kolech do světa, která se bude konat ve dnech 17. - 18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi.

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Životní jubileum - Phdr. František Hoffmann, CSc.

 • 22.2.2015

Jubilejní text dr. Hany Kábové k životnímu výročí pana dr. Františka Hoffmanna z Archivu AV ČR.

Ke stažení [zde].

Pozvánka na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

 • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, dovolujeme si vás srdečně pozvat na jednání Valného shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat v pátek, dne 27. února 2015 od 11.00 hodin v kinosále Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7, přízemí).

Pozvánka a program ke stažení [zde].


Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje

 • 22.2.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu Pekařovy společnosti, která se uskuteční v sobotu 7. března 2015 od 10.00 hodin v Porotním sále jičínského zámku.

Pozvánka a program ke stažení [zde].

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 20.1.2015

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na volební valné shromáždění SH ČR, které se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

 • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

 • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

 • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].

Pour féliciter 2015 z Opavy

 • 2.1.2015

Milí zájemci o historii, děkujeme za přízeň, kterou jste v uplynulých měsících věnovali akcím pořádaných naší pobočkou. Po zářijovém příjemném osvěžení u sklenice vychlazeného piva s Mgr. Hanou Miketovou jsme se ve výkladu Mgr. Jiřího Poly přenesli do středověkého Plocka čtrnáctého století. Krátce předtím jsme se však s Mgr. Petrou Kaniovou a Petrem Waleczkem prošli Opavou a seznámili se s tím nejzajímavějším co metropole Českého Slezska nabízí v prostoru dřívějších městských hradeb. V souvislosti s výročím Sametové revoluce se v polovině listopadu uskutečnila přednáška Mgr. Aleše Binara Ph.D., věnující se průběhu revolučních dní na Opavsku a do tajů genealogie nás i širší veřejnost zasvětila studentka Slezské univerzity Bc. Petra Nevelöšová. Konečně v prosinci jsme se s Petrem Waleczkem vydali po stopách středověké inspirace J.R.R. Tolkiena. Pevně věříme, že naší pobočce zachováte svou pozornost i v novém roce a těšíme se na opětovné shledání.

Opavská pobočka Sdružení historiků České republiky Vám přeje šťastný vstup do nového roku 2015!

Zimní semestr 2014 s Historickým klubem v obrazech [zde]