Orgány sdružení
Výbor Sdružení historiků České republiky

zvolený na valném shromáždění konaném dne 28. června 2017 v Praze


Předseda:

Prof. PhDr. Jiří KOCIAN, CSc.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

kocian@usd.cas.czMístopředsedkyně:

Prof. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc.

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Historický ústav

dana.musilova@uhk.czTajemnice:

Doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta

Ústav archivnictví a pomocných věd historických

marie.ryantova@tiscali.czHospodář:

Mgr. Roman BARON, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

baron@hiu.cas.czDalší členové výboru:

PhDr. Marek ĎURČANSKÝ, Ph.D.

Archiv Univerzity Karlovy v Praze

Marek.Durcansky@ruk.cuni.czProf. PhDr. Marcela EFMERTOVÁ, CSc.

předsedkyně Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

efmertov@fel.cvut.czProf. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Filozofická fakulta

hruba@pf.ujep.czProf. PhDr. Irena KORBELÁŘOVÁ, Dr.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita Opava

irena.korbelarova@fpf.slu.czDoc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc.

Archiv Hlavního města Prahy

Vaclav.Ledvinka@praha.euMgr. Tomáš MALÝ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

Historický ústav

malytomas@phil.muni.czProf. PhDr. Petr VOREL, CSc.

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

petr.vorel@upce.cz
Kontrolní komise:

Karol BÍLEK, prom. hist.

předseda

pověřený zástupce Pekařovy společnosti Českého ráje

KarolBilek@seznam.czPhDr. Helena KOKEŠOVÁ

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

kokesova@mua.cas.czPhDr. Eduard ŠIMEK, CSc.

Praha

simeked@seznam.cz
Regionální pobočky SH ČR:


Regionální pobočka SH ČR v Hradci Králové:

Mgr. Petr LANDR

Parlament České republiky

landr@centrum.czRegionální pobočka SH ČR v Liberci:

PhDr. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

milan.svoboda@tul.czRegionální pobočka SH ČR v Opavě:

Petr WALEZCKO

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta přírodovědně-filozofická

waleczko@email.czRegionální pobočka Ostrava:

Prof. PhDr. Tomáš KREJČÍK, CSc.

Ostravská univerzita

Filozofická fakulta

Katedra historie

Tomas.Krejcik@osu.czRegionální pobočka SH ČR v Pardubicích:

Doc. PhDr. Tomáš JIRÁNEK, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Filozofická fakulta

Ústav historických věd

tomas.jiranek@upce.cz
Partnerské společnosti:


Asociace učitelů dějepisu (ASUD):

Mgr. Pavel MARTINOVSKÝ

metuje@seznam.cz

PhDr. Lada BOHÁČOVÁ

pověřená zástupkyně ASUD

lada.bohacova@alej.czPekařova společnost Českého ráje:

Mgr. Pavel JAKUBEC

předseda

Státní oblastní archiv Litoměřice

Státní okresní archiv Semily

jakubec@soalitomerice.czSpolečnost pro hospodářské a sociální dějiny:

PhDr. Jan HÁJEK, CSc.

Ostravská univerzita v Ostravě

Filozofická fakulta

hajek.jan@cmail.czSpolečnost Edvarda Beneše:Unie Comenius:

PhDr. Jiří BENEŠ

předseda

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Kabinet pro klasická studia

j-benes@centrum.cz
Adresa:

Sdružení historiků České republiky
(Historický klub 1872)
vědecký spolek


Nám. J. Palacha 2
110 00 Praha 1
Česká republika


PO BOX č. 66
110 01 Praha 01
www.sdruzenihistoriku.cz


Správce webové stránky

Bc. Ondřej Sladký
sladkyo@seznam.cz