Orgány sdružení
Výbor Sdružení historiků České republiky

zvolený na valném shromáždění konaném dne 21. 10. 2022 v Praze


Předseda:

prof. PhDr. Jiří KOCIAN, CSc.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

kocian@usd.cas.czMístopředsedkyně:

doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta

ryantova@ff.jcu.czTajemnice:

prof. PhDr. Dana MUSILOVÁ, CSc.

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

dana.musilova@uhk.czHospodář:

doc. Mgr. Roman BARON, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

baronroman20@gmail.comČlenky a členové výboru:

PhDr. Marek ĎURČANSKÝ, Ph.D.

Archiv Univerzity Karlovy v Praze

Marek.Durcansky@ruk.cuni.czprof. PhDr. Marcela EFMERTOVÁ, CSc.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

efmertov@fel.cvut.czprof. PhDr. Martin HOLÝ, Ph.D.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

mholy9@seznam.czprof. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Filozofická fakulta

hruba@pf.ujep.czdoc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc.

Archiv Hlavního města Prahy

Vaclav.Ledvinka@praha.euMgr. Veronika LEŠKOVÁ

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

veronikaleskova@seznam.czprof. PhDr. Petr VOREL, CSc.

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

petr.vorel@upce.cz
Kontrolní komise:

PhDr. Hana KÁBOVÁ, Ph.D.

předsedkyně

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

HanaKabova@seznam.czPhDr. Helena KOKEŠOVÁ, Ph.D

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

kokesova@mua.cas.czdoc. Mgr. Tomáš MALÝ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

malytomas@phil.muni.cz
Regionální pobočky SH ČR:


Regionální pobočka SH ČR v Liberci:

doc. PhDr. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

milan.svoboda@tul.czRegionální pobočka SH ČR v Opavě:

prof. PhDr. Irena KORBELÁŘOVÁ, Dr.

Slezská univerzita Opava

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

irena.korbelarova@fpf.slu.czRegionální pobočka SH ČR v Pardubicích:

doc. PhDr. Tomáš JIRÁNEK, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Filozofická fakulta

tomas.jiranek@upce.cz
Partnerské společnosti:


Asociace učitelů dějepisu (ASUD):

Mgr. Pavel MARTINOVSKÝ

metuje@seznam.cz

PhDr. Lada BOHÁČOVÁ

lada.bohacova@alej.czMatice Moravská:

doc. Mgr. Tomáš MALÝ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta filozofická

malytomas@phil.muni.czPekařova společnost Českého ráje:

Mgr. Tomáš HERIAN

Státní okresní archiv Mladá Boleslav

tomas.herian@soapraha.czSpolečnost pro hospodářské a sociální dějiny:

prof. PhDr. Marcela EFMERTOVÁ, CSc.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

efmertov@fel.cvut.czUnie Comenius:

PhDr. Jiří BENEŠ

j-benes@centrum.cz
Adresa spolku:

Sdružení historiků České republiky
(Historický klub 1872)
vědecký spolek


Náměstí Jana Palacha 1/2
110 00 Praha 1
Česká republika


www.sdruzenihistoriku.cz


datová schránka:

aiprrwp


Správce webové stránky

Mgr. Ondřej Sladký
sladkyo@seznam.cz