Archiv aktualit 2022


Vánoční pozdrav

 • 23.12.2022

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovolte, abychom vám všem popřáli klidný závěr roku 2022, krásné a požehnané vánoční svátky a úspěšný nový rok 2023 prožitý zejména ve zdraví.

Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci, velmi si toho vážíme.

S úctou a srdečným pozdravem - výbor Sdružení historiků ČR.


Významný francouzský historik prof. Alain Soubigou – čestný člen Sdružení historiků ČR

 • 29.11.2022

Na valném shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872), jež se konalo 21. října 2022 v Praze, bylo na základě společného návrhu prof. Michaely Hrubé, děkanky Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, a prof. Jiřího Kociana, předsedy Sdružení historiků ČR, jednomyslně schváleno udělení čestného členství SH ČR vynikajíícmu francouzskému historikovi profesoru Alainu Soubigou, který patří k současným nejvýznamnějším evropským bohemistům.

Zdůvodnění návrhu, diplom čestného člena a portrét laureáta v příloze.


Alain Soubigou – čestný člen Sdružení historiků ČR: [zde]

Diplom prof. Soubigou: [zde]

Valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., Praha, 21. 10. 2022

 • 29.11.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme srdečně za účast, za připravená vystoupení a za podporu valného (též volebního) shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., které se konalo 21. října 2022 v Praze v budově Akademie věd ČR. Rádi bychom vás touto formou seznámili s obsahem jednání VS SH ČR jednání, se zprávou o činnosti SH ČR za období 2021–2022 a s usnesením z valného shromáždění - viz příloha. V zápise ze zasedání VS též naleznete informaci o výsledku voleb do výboru a kontrolní komise SH ČR pro funkční období 2023–2027.

Děkujeme vám všem, kteří jste také činnost Sdružení historiků podpořili členskými příspěvky v roce 2021 a 2022, velmi si toho vážíme. Upozorňujeme také na možnost uhradit členské příspěvky za rok 2022a též již za rok 2023, a to formou bankovního převodu na číslo účtu SH ČR: 1935040379/0800. Výše členských příspěvků činí: pro ekonomicky aktivní členy ve výši 300,- Kč; pro seniory ve výši 150,- Kč; pro studenty zůstává výše členského poplatků ve výši 60,- Kč.

Děkujeme vám všem, přejeme pevné zdraví, klidný závěr roku 2022 a těšíme se na spolupráci v novém roce 2023.


S úctou a srdečným pozdravem

Jiří Kocian, za Sdružení historiků ČR


Zpráva o činnosti SH ČR 2021–2022: [zde]

Zápis VS SH ČR 21. 10. 2022: [zde]

Usnesení VS SH ČR 21. 10. 2022: [zde]

Cena Josefa Pekaře 2022

 • 17.11.2022

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje oznamují, že na zasedání výboru SH ČR dne 14. září 2022 byla vyhlášena jako vítězná práce 20. soutěžního ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2022 kniha PhDr. Michaely Žákové, Ph.D., „Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě“ (Praha 2021). Slavnostní vyhlášení Pekařovy ceny za rok 2022 se konalo dne 22. září 2022 na 12. sjezdu historiků ČR v Ústí nad Labem. Diplom a odměnu laureátce Pekařovy ceny předali zástupci vedení partnerské Pekařovy společnosti – předseda Mgr. Pavel Jakubec a místopředseda Mgr. Tomáš Herian (foto v příloze).


Jiří Kocian, za výbor SH ČR.


Fotogalerie z 12. sjezdu českých historiků

 • 17.11.2022

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom vás upozornili, že na webové stránce historieusti2022.ujep.cz/fotogalerie si mohou zájemci prohlédnout soubory fotografií z 12. sjezdu českých historiků, které dokumentují pracovní zasedání i neformální setkání účastníků sjezdu, který se konal ve dnech 20. 9. –22. 9. 2022 v Ústí nad Labem.

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 18.10.2022

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

v příloze zasíláme pozvánku na valné shromáždění Sdružení historiků ČR, které se koná v pátek 21. 10. 2022 od 15,00 hod. v budově AV ČR, Národní tř. 3, sál č. 206. Přiložena je též výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2022.

Dovolte, abychom vás pozvali též na schůzi výboru SH ČR, která se bude konat v pátek 21. 10. 2022 od 14,00 hod. v sále č. 206, abychom ověřili program VS a poradili se o nominaci kolegů do volební a návrhové komise.

Od 14.30 hod. bude zahájena registrace účastníků VS, v 15.00 hod. bude zasedání zahájeno.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

Se srdečným pozdravem

Jiří Kocian za Sdružení historiků ČR

Omlouváme se velmi vám všem za opožděnou distribuci pozvánky z technických důvodů, děkujeme za vaše laskavé pochopení.

[pozvánka ke stažení]

[členské příspěvky]

Členské příspěvky

 • 12.7.2022

Výzva k platbě členských příspěvků SH ČR na rok 2022

[text výzvy ke stažená zde]

Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2020 – 2021

 • 12.7.2022

Ve středu 13. dubna 2022 byly v rámci zasedání výboru Sdružení historiků ČR, které se konalo v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze, slavnostně předány odměny a diplomy autorkám a autorům vítězných a dalších oceněných prací studentské Soutěže o Cenu Josefa Šusty, kterou každoročně uděluje Sdružení historiků ČR. Slavnostní vyhlášení vítězných prací za dva ročníky 2020 a 2021 a předání cen bylo vzhledem k pandemické situaci již dříve odloženo. Cenu Josefa Šusty za rok 2020 převzala laureátka Bc. Veronika Lešková (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), autorka práce Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713. Cenu Josefa Šusty za rok 2021 převzal na setkání Josefa Rais (Katedra PVH a archivního studia FF UK v Praze), autor vítězné práce Přemyslovec Jan Volek a dramatický rok 1322. Odměnu v podobě diplomu a knih převzali také další ocenění autoři v ročníku 2021. Vojtěch Kreuz (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze) za práci Pražský kavárník Jaroslav Štěrba, a Bc. Petr Steiner (Historický ústav FF MU v Brně) za text Šlechtic lékařem? Život a osudy Jaromíra von Mundyho (1822–1894). Další ocenění autoři v soutěži za rok 2020 Bc. Veronika Hřebíková (Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) s prací Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776 a Bc. Tomáš Maleček (Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) za práci Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana, se setkání nemohli zúčastnit, odměna jim byla či bude předána dle dohody. Slavnostního předání se zúčastnili za výbor a spolupracovníky SH ČR PhDr. Lada Boháčová, prof. Marcela Efmertová, dr. Helena Kokešová, prof. Dana Musilová, historik a archivář Karol Bílek, dr. Marek Ďurčanský, prof. Jiří Kocian, doc. Václav Ledvinka a prof. Petr Vorel. Zástupci Sdružení historiků poblahopřáli přítomným laureátům a oceněným a popřáli jim řadu dalších studijních i pracovních úspěchů. Ocenění studenti byli požádáni o krátké proslovy. Neformální mezigenerační setkání všichni zúčastnění vysoce ocenili i v následné zajímavé a podnětné diskusi. J. Kocian poděkoval v závěru setkání doc. Ryantové, která zorganizovala prezenční setkání se studenty a připravila diplomy. Poděkoval též doc. Tomáši Malému, který zajistil pro oceněné studenty knižní dary z provenience partnerské společnosti Matice moravské. Na ukázku přikládáme též několik fotografií ze setkání.


Jiří Kocian, za výbor SH ČR.Lexikon historiků a historiček ČR – podklady do 30. 6. 2022

 • 15.6.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit jménem organizačního výboru 12. sjezdu českých historiků – profesního setkání historiček a historiků České republiky a požádat Vás o vyplnění podkladů do databáze Lexikonu historiků a historiček 2022.

Vámi vložené údaje budou propojeny s portálem Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR v. v. i. a následně publikovány jak v on-line podobě elektronické databáze, tak v klasické tištěné podobě dalšího svazku Lexikonu historiků a historiček ČR.

Pokud jste autorem / autorkou alespoň jedné historické monografie (včetně edic) či významných vědeckých studií a dosud jste záznam vlastního biogramu nevytvořil/a, prosíme Vás o jeho doplnění.


Formulář pro zadání pokladů k jednotlivým heslům bude k dispozici do 30. 6. 2022 na následující adrese: http://ff.ujep.cz/lexikon-historiku-2022/novy-zaznam.php


S přátelským pozdravem,

za organizační tým


Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (stanislava.musilova@ujep.cz)

historieusti2022@ujep.cz

http://historieusti2022.ujep.cz


12. sjezd českých historiků - aktualizovaný harmonogram příprav

 • 24.4.2022

Harmonogram: [zde]

Vyhlášení 20. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 24.4.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si vám dovolujeme zaslat text Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2022 společně s textem Statutu této soutěže, kterou společně každoročně vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2022.

Prosíme všechny zainteresované kolegyně a kolegy a též instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovaly mladé historiky, a povzbudily je k účasti v této soutěži, též prostřednictvím vašich webových stránek.

Děkujeme za vaši laskavou pomoc a pochopení.

Se srdečným pozdravem


za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje, Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky, Jiří Kocian


[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

SOLIDARITU

UKRAJINĚ

 • 1.3.2022

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) vyjadřuje solidaritu a podporu Ukrajině, ukrajinským občanům a historikům. Odsuzujeme akty ruské agrese proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny. Hlouběji si uvědomujeme a oceňujeme význam Ukrajiny ve starší i moderní historii Evropy, zásadně odmítáme jejich snižování, stejně jako absurdní pohrdání dějinami, kulturou a jazykem ukrajinského národa. Dovolte vám všem vyjádřit hlubokou úctu za statečný boj za svobodu a nezávislost.

Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2021

 • 17.1.2022

Odborná porota soutěže o Cenu Josefa Šusty, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie, posuzovala na svém zasedání v Praze dne 15. 10. 2021 dvacet čtyři soutěžních prací. Cena Josefa Šusty za rok 2021 byla udělena práci Josefa RAISE (Katedra PVH a archivního studia FF UK v Praze) Přemyslovec Jan Volek a dramatický rok 1322. Oceněny byly také následující práce: Vojtěch KREUZ (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze) Pražský kavárník Jaroslav Štěrba, a Bc. Petr STEINER (Historický ústav FF MU v Brně) Šlechtic lékařem? Život a osudy Jaromíra von Mundyho (1822–1894). Slavnostní vyhlášení vítězné práce a předání ceny bylo vzhledem k pandemické situaci odloženo na rok 2022, termín bude určen v rámci zasedání výboru SH ČR.

Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: [zde]