Archiv aktualit 2021


Vánoční pozdrav

 • 19.12.2021

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

dovolte, abychom vám všem popřáli klidný závěr roku 2021, krásné a požehnané vánoční svátky a úspěšný nový rok 2022 prožitý zejména ve zdraví.


Děkujeme vám všem za podporu a spolupráci, velmi si toho vážíme.


S úctou a srdečným pozdravem - výbor Sdružení historiků ČR.Zdroj: PIXABAY

12. sjezd českých historiků - harmonogram příprav

 • 9.12.2021

Harmonogram: [zde]

Valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., Praha, 22. 10. 2021

 • 14.11.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme srdečně za účast, za připravená vystoupení a za podporu valného shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., které se konalo 22. října 2021 v Praze v budově Akademie věd ČR. Rádi bychom vás touto formou seznámili s obsahem jednání, se zprávou o činnosti SH ČR za období 2019–2021 a s usnesením z valného shromáždění - viz příloha.

Děkujeme vám všem, kteří jste také činnost Sdružení historiků podpořili členskými příspěvky v roce 2020 a 2021, velmi si toho vážíme. Upozorňujeme také na možnost ještě uhradit členské příspěvky za rok 2021, a to formou bankovního převodu na číslo účtu SH ČR: 1935040379/0800. Výše členských příspěvků činí: pro ekonomicky aktivní členy ve výši 300,- Kč; pro seniory ve výši 150,- Kč; pro studenty zůstává výše členského poplatků ve výši 60,- Kč.

Děkujeme vám všem, přejeme pevné zdraví, klidný závěr nelehkého roku 2021 a těšíme se na spolupráci v novém roce 2022.


S úctou a srdečným pozdravem

Jiří Kocian, za Sdružení historiků ČRZpráva o činnosti SH ČR 2019–2021: [zde]

Zápis VS SH ČR 22. 10. 2021: [zde]

Usnesení VS SH ČR 22. 10. 2021: [zde]

Cena Josefa Šusty 2020

 • 3.11.2021

Lauerátkou Soutěže o Cenu Josefa Šusty 2020, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie, se stala Bc. Veronika Lešková (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) za práci Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713. Dále byli oceněni Bc. Veronika Hřebíková (Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) s prací Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776 a Bc. Tomáš Maleček (Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) za práci Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana.

Protokol o vyhlášení: [zde]

Cena Josefa Pekaře 2021

 • 3.11.2021

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje oznamují, že na zasedání výboru SH ČR dne 14. září 2021 byla vyhlášena jako vítězná práce 19. soutěžního ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2021 kniha PhDr. Romana Pazderského Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století (Archiv hl. m. Prahy, 2020). Termín a místo konání slavnostního vyhlášení vítězné práce Ceny Josefa Pekaře 2021, na kterém bude předána odměna a diplom autorovi vítězné práce, bude oznámen po dohodě vedení obou pořadatelských společností této soutěže.

Jiří Kocian, za výbor Sdružení historiků ČR


Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 20.10.2021

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

v příloze zasíláme pozvánku na valné shromáždění Sdružení historiků ČR, které se koná v pátek 22. 10. 2021 od 15,00 hod. v budově AV ČR, Národní tř. 3, sál č. 206. Přiložena je též výzva k úhradě členských příspěvků na rok 2021.

Dovolte, abychom vás pozvali též na schůzi výboru SH ČR, která se bude konat v pátek 22. 10. 2021 od 14,00 hod. v sále č. 206, abychom ověřili program VS a poradili se o nominaci kolegů do návrhové komise.

Od 14.30 hod. bude zahájena registrace účastníků VS, v 15.00 hod. uvede jednání přednáška prof. Jiřího Peška, poté bude následovat další program.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

Se srdečným pozdravem

Jiří Kocian za Sdružení historiků ČR

Omlouváme se velmi vám všem za opožděnou distribuci pozvánky z technických důvodů, děkujeme za vaše laskavé pochopení.

[pozvánka ke stažení]

[členské příspěvky]

12. sjezd českých historiků

 • 11.10.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a výbor Sdružení historiků České republiky oznamují konání 12. sjezdu českých historiků/Profesního setkání historiček a historiků České republiky ve dnech 20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem. Sledujte prosím aktuální informace prostřednictvím těchto informačních platforem:

WEB: https://historieusti2022.ujep.cz/

FB: https://www.facebook.com/historieusti2022.ujep.cz

IG: https://www.instagram.com/historieusti2022/


Na sjezdovém webu aktuálně najdete výzvu k předkládání návrhů na volné panely, která je aktuální v termínu 1. 10. - 30. 11. 2021. Více se dozvíte na sjezdovém webu, případné dotazy rádi zodpovíme na adrese: historieusti2022@ujep.cz


Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. děkanka FF UJEP
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., předseda Sdružení historiků ČR

Sdělení

 • 11.10.2021

Dovolujeme si informovat o pozvání na prezentaci knihy historika Zdeňka Doskočila V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, která se koná v pondělí 18. října 2021 od 17:00 hod. ve Slovenském domě, Soukenická ul. č. 3, Praha 1. Viz příloha.


Sdělení

 • 5.9.2021

Dovolujeme si informovat zájemce o historii československého sportu a zejména fotbalu o pozvání na večer věnovaný historii známeho slovenského fotbalového klubu ŠK Slovan Bratislava a prezentaci knih z Edice Belasé legendy o nejvýznamnějších sportovních osobnostech Slovanu Bratislava, který se uskuteční v pondělí 6. 9. 2021 v 18:00 hod. ve Slovenském domě v Praze 1 v Soukenické ulici č. 3.


Záslužná monografie o významném českém historikovi a archiváři Dr. Jaroslavu Werstadtovi

 • 5.9.2021

Rádi bychom upozornili na zajímavou monografii PhDr. Jaroslavy Hoffmannové - Jaroslav Werstadt: (1888-1970): o minulosti pro přítomnost. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020. 355 stran. Velké postavy českých dějin; svazek 29. Kniha pojednává o životě a díle významného českého historika a archiváře, celoživotního stoupence Masarykova odkazu a též někdejšího dlouholetého starosty Historického klubu. Další informace publikaci mohou zájemci nalézt na stránkách nakladatelství Vyšehrad, kde je i ukázka textu a možnost listování - https://www.albatrosmedia.cz/tituly/59422243/jaroslav-werstadt-1888-1970-o-minulosti-pro-pritomnost/. Recenze na knihu od J. Werstadtovi vyšla v Českém časopise historickém, 119, 2021, č. 2, s. 444-448.


Smutná zpráva

 • 27.7.2021

S hlubokou lítostí oznamujeme, že 21. července 2021 zemřel ve věku 85 let přední český historik hospodářských dějin, numismatik a vysokoškolský pedagog pan PhDr. Eduard Šimek, CSc., emeritní vedoucí pracovník Národního muzea v Praze, dlouholetý člen výboru Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). Čest jeho památce !

Zdroj: https://biblio.hiu.cas.cz/records/353af03f-5eb6-4acf-8a44-b09898f34734

Členské příspěvky

 • 11.5.2021

Výzva k platbě členských příspěvků SH ČR na rok 2021

[text výzvy ke stažená zde]

Vyhlášení 19. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 11.5.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si vám dovolujeme zaslat text Vyhlášení 19. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2021 společně s textem Statutu této soutěže, kterou společně každoročně vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 19. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2021.

Vzhledem k tomu, že z důvodů pandemické situace nebyl vyhlášen soutěžní ročník o Pekařovu ceny v roce 2020, rozhodly ve shodě zástupci obou pořadatelských společností, že v roce 2021 je možné do 19. ročníku soutěže mimořádně přihlásit monografie vydané též v letech 2018 a 2019, které mohou do soutěže přihlásit historičky a historici, kteří v nepřesáhli věk 35 let k 31. květnu 2020. Prosíme všechny zainteresované kolegyně a kolegy a též instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovaly mladé historiky, a povzbudily je k účasti v této soutěži, též prostřednictvím vašich webových stránek.

Omlouváme se zároveň, že vyhlášení 19. ročníku soutěže bylo z technických důvodů zveřejněno s opožděním.

Děkujeme za vaši laskavou pomoc a pochopení.

Se srdečným pozdravem


za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje, Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky, Jiří Kocian


[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Sdělení

 • 3.4.2021

Rádi bychom upozornili na publikaci Jan Štemberk, Aleš Skřivan ml. a kol., Cestami hospodářských dějin, kterou vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, spol. s r.o. v roce 2020. Vydání knihy je i připomínkou jubilea váženého kolegy prof. Ivana Jakubce, historika hospodářských a sociálních dějin, dodatečně blahopřejeme.

Smutná zpráva

 • 3.4.2021

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva, doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Čest jeho památce !


Zdroj: http://www.ics.cas.cz/aktuality/147

Časopis Historia Slavorum Occidentis 2020

 • 14.1.2021

Rádi bychom informovali o vydání 10. ročníku historického časopisu Historia Slavorum Occidentis 2020. Časopis HSO je vydáván jako historický čtvrtletník, a to ve spolupráci polských a českých historiků. Cílem je přispět zejména k prohloubení historického poznání o vzájemných česko-polských vztazích a českých a polských dějinách se zohledněním dobového středoevropského kontextu. Redakce HSO sídlí v Poznani, vydavatelem je Wydawnictwo Adam Marszałek v Toruni, vydávání časopisu podporuje též Sdružení historiků ČR.


Blížší informace pro zájemce viz: http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/numery.html

Soutěž o Cenu Josefa Pekaře 2019 - Předání ceny

 • 14.1.2021

Dne 9. prosince 2020 se v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze konalo přátelské setkání s laureátem 18. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře (2019) - s panem PhDr. Martinem Klečackým, Ph.D., vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., autorem vítězné práce Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany (Praha, Academia 2018). Diplom a cenu vítězi předali společně zástupci obou spolupořádajících společností. Za Sdružení historiků ČR dr. Klečackému poblahopřáli doc. Marie Ryantová, dr. Roman Baron a prof. Jiří Kocian a za Pekařovu společnost Českého ráje její emeritní předseda pan Karol Bílek. Slavnostní vyhlášení vítězné práce Soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2019 spojené s přednáškou dr. Klečackého bylo vzhledem k pandemické situaci odloženo prozatím na rok 2021, termín bude oznámen.

Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2020

 • 14.1.2021

Odborná porota soutěže o Cenu Josefa Šusty, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie, posuzovala na svém zasedání v Praze dne 4. 12. 2020 dvacet čtyři soutěžních prací. Cena Josefa Šusty za rok 2020 byla udělena práci Bc. Veroniky Leškové (Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) "Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–1713." Ocenění si podle usnesení komise dále zaslouží také následující práce: Bc. Veronika Hřebíková (Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice), "Císařský vyslanec Josef Klement z Kounic na cestě po jižním Švédsku a východním pobřeží Dánska v létě roku 1776", Bc. Tomáš Maleček (Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně), "Normalizační šrámy na duši Divadla Járy Cimrmana". Slavnostní vyhlášení vítězné práce a předání ceny bylo vzhledem k pandemické situaci odloženo na rok 2021, termín bude určen v rámci zasedání výboru SH ČR.


Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: zde


Jiří Kocian, za výbor SH ČR.

Smutná zpráva

 • 14.1.2021

S hlubokou lítostí oznamujeme, že 30. prosince 2020 zemřel ve věku 89 let přední český historik moderních hospodářských dějin pan PhDr. Vlastislav Lacina, CSc., emeritní pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872). Čest jeho památce !

Zdroj: https://www.facebook.com/pg/Historick%.....