Archiv aktualit 2017


Cyklus přednášek Společnosti Edvarda Beneše

 • 9.12.2017

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY V KONTEXTU NÁRODNOSTNÍ POLITIKY ČESKOSLOVENSKA PO ROCE 1945 - Přednáška se koná ve středu 13.12.2017 od 17:30 hod na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pozvánka ke stažení [zde].


Smuteční oznámení

 • 9.12.2017

Odešel český historik pan prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., dr. h. c., mezinárodně uznávaný odborník a autor řady vynikajících publikací a studií zejména o dějinách českého venkova a o dějinách Univerzity Karlovy v Praze, prorektor UK, dlouholetý pedagog Filozofické fakulty UK, a též dlouholetý ředitel Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. Čest jeho památce.

Smuteční parte


Cyklus přednášek Společnosti Edvarda Beneše

 • 11.11.2017

KAUZA JAN MASARYK - Přednáška se koná ve středu 15.11.2017 od 17:30 hod na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pozvánka ke stažení [zde].


Oznámení

 • 4.7.2017

Nové stanovy Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) k nahlednutí: [zde]

Pozvánka

 • 26.6.2017

Pozvání na 11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky (13.-15. září 2017, Olomouc).

Podrobněji informace viz. na stránkách - http://historieolomouc2017.upol.cz/

Pozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

 • 26.6.2017

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na jednání valného shromáždění SH ČR, které se bude konat ve středu 28. června 2017 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]


Další důležité informace najdete na odkazu Valná shromáždění

Členské příspěvky

 • 26.6.2017

Výzva k platbě členských příspěvků SH ČR na rok 2017

[text výzvy ke stažená zde]

Vyhlášení 16. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

 • 23.5.2017

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují šestnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 16. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2017.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Pozvánka na mezinárodní konferenci

 • 12.3.2017

Ve dnech 21. - 22. dubna 2017 se uskuteční v porotním sále zámku v Jičíně mezinárodní konference "Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury".

Pozvánka s programem ke stažení [zde].

Přihláška na konferenci ke stažení [zde].


Slavnostní setkání

 • 12.2.2017

U příležitosti významného životního jubilea přední osobnosti české historické vědy prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR) se konalo 24. ledna 2017 ve vile Lanna v Praze slavnostní setkání. Jubilantovi přišli k jeho 70-tinám poblahopřát předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., kolegové z Historického ústavu AV ČR a z vědecké rady Českého časopisu historického, nejbližší rodinní příslušníci a další hosté. Při této příležitosti bylo prezentováno zvláštní číslo Českého časopisu historického, které přináší mj. podrobný soupis publikací a dalších prací jubilanta. Přátelskou atmosféru slavnostního povečera dotvářel koncert středověké a renesanční hudby v podání dua Lukrézie. Připojujeme zároveň text laudatia, jehož autorem je prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta humanitních studií UK v Praze), které bylo předneseno o týden dříve ve čtvrtek 19. ledna 2017, kdy převzal prof. Pánek nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“ z rukou předsedy AV ČR prof. Drahoše - blahopřejeme.Laudatio profesoru Pánkovi: zde

80 let od úmrtí profesora Josefa Pekaře

 • 12.2.2017

23. ledna 2017 uplynulo 80 let od úmrtí prof. PhDr. Josefa Pekaře (12. dubna 1870 Malý Rohozec – 23. ledna 1937 Praha) významného českého historika přelomu 19. a 20. století, žáka prof. Jaroslava Golla, profesor a rektor Univerzity Karlovy v Praze. Vzpomínku na setkávání s dílem a osobností tohoto předního českého historika připravil Karol Bílek, čestný předseda Pekařovy společnosti Českého ráje (viz příloha ke stažení).

Pozvánka na valnou hromadu Pekařovy společnosti Českého ráje

 • 12.2.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Pekařova společnost Českého ráje se sídlem v Turnově Vás srdečně zve na valnou hromadu Pekařovy společnosti, která se uskuteční v sobotu 11. března 2017 od 10.00 hodin v Konferenčním salónku na jičínském zámku.

Pozvánka a program ke stažení [zde].