AktualityWorkshop k historii podnikání

  • 16.2.2020

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století "Prameny – metody – interpretace". Workshop se koná ve dnech 26.-27. 3. 2020 v Karolinu – Malá zasedací síň, Ovocný trh 2, Praha 1.


Za Seminář hospodářských dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Eduard Kubů a Barbora Štolleová

[Informace ke stažení]

Smutná zpráva

  • 21.1.2020

Dne 23. 12. 2019 zemřel prof. PhDr. Vladimír Wolf, významný český historik a vysokoškolský pedagog. Rodák z Jaroměře byl v letech 1999-2005 děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřil se zejména na dějiny Podkrkonoší a Kladska a dějiny textilního průmyslu ve východních Čechách. Prof. Vladimír Wolf byl dlouholetým členem Sdružení historiků ČR. Čest jeho památce !

Zdroj: Krkonošský deník

Ocenění

  • 21.1.2020

Udělení oborové akademické medaile F. Palackého panu prof. Vorlovi, dlouholetému předsedovi Sdružení historiků ČR, 6. 12. 2019.


Anotace: zde

Laudatio: zde


Vyhlášení Ceny Josefa Šusty 2019

  • 21.1.2020

Dne 11. prosince 2019 se konalo v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v Praze slavnostní vyhlášení vítězné práce Soutěže o Cenu Josefa Šusty 2019, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení historiků ČR pro vysokoškolské studenty historie. Laureátkou Šustovy ceny 2019 se stala Bc. Sabina Máchová, studentka Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě, za práci "Biomoc na slezském venkově kolem roku 1900? Institucionalizace, medikalizace a regulativní kontrola porodnictví na příkladu obcí Kylešovice, Lazy a Stará Ves u Bílovce".

Více informací naleznete v Protokolu o vyhlášení: zde


Přikládáme na ukázku několik fotografií. (Foto: zdroj SH ČR)

Jiří Kocian, za výbor SH ČR.

Cena Josefa Pekaře 2019

  • 11.12.2019

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje oznamují, že na zasedání výboru SH ČR dne 20. listopadu 2019 byla vyhlášena jako vítězná práce 18. soutěžního ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2019 kniha PhDr. Martina Klečackého, Ph.D., (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany (Praha, Academia 2017). Termín a místo konání slavnostního vyhlášení vítězné práce Ceny Josefa Pekaře 2019, na kterém bude předána odměna a diplom autorovi vítězné práce, bude oznámen po dohodě vedení obou pořadatelských společností této soutěže.

Jiří Kocian, za výbor Sdružení historiků ČR


Zpráva ze zasedání k XXIII. mezinárodnímu kongresu historických věd v Poznani 2020 (31.10.-1.11.2019)

  • 27.11.2019

[zpráva ke stažení]


Pozvánka na mezinárodní vědecké setkání k přípravě XXIII. mezinárodního kongresu historických věd Poznaň 2020

  • 24.10.2019

Pořádá Sdružení historiků ČR, CEFRES Prague a Fakulta elektrotechnické ČVUT v Praze.

[pozvánka a program ke stažení CZ]

Josef Hlinomaz (1966) - Usilovná elektrifikace vesmíru
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."