AktualityPozvánka na valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872)

  • 24.5.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) si Vás dovoluje srdečně pozvat na valné shromáždění SH ČR, které se bude konat ve středu 29. května 2019 od 15.00 hod. v místnosti č. 206 v budově Akademie věd České republiky ve II. patře, Národní 3, Praha 1.

[pozvánka a program ke stažení]

Vyhlášení 18. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

  • 9.4.2019

Výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují osmnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019.

[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Pozvánka na Valné shromáždění SHSD ČR

  • 17.3.2019

Srdečně vás zveme na Valné shromáždění Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, které se bude konat ve čtvrtek, dne 21. března 2019, od 15h00 v zasedací síni Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6, přízemí vpravo – místnost č. 80

Pozvánka ke stažení: [zde]

Učená společnost České republiky zve na přednášku

  • 14.3.2019

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na přednášku „Český vládní bankrot 1615“, kterou přednese prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice). Přednáška se koná 19. března 2019 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Pozvánka ke stažení: [zde]

Slavnostní předání Ceny Josefa Pekaře za rok 2018

  • 4.3.2019

Výbor Sdružení historiků ČR a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje oznamují, že slavnostní předání Ceny Josefa Pekaře za rok 2018 se bude konat v rámci valné hromady Pekařovy společnosti Českého ráje v sobotu 16. března 2019 na zámku v Jičíně - viz pozvánka

Pozvánka ke stažení: [zde]

Nabídka Lexikonu českých historiků 2010

  • 20.1.2015

Upozorňujeme zájemce, že Lexikon českých historiků 2010 je stále možné zakoupit po předchozí dohodě v Archivu hl. města Prahy na adrese: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4 - Chodovec, tel: 236 004 017; či elektronicky objednat a zakoupit na adrese: Lubomira.Kavanova@praha.eu. Případné dotazy na tel. 236 004 064 (9:00-12:00)


Zpravodaj HK 2011

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás upozornili na vyvěšení elektronické verze časopisu Zpravodaj Historického klubu 1-2/2011 na webových rubrikách Publikační činnost/Novinky a Zpravodaj SHČR. Přijměte prosím zároveň laskavě upřímnou omluvu celé redakce a vedoucího redaktora za opožděné vydání. Distribuce tištěné podoby bude realizována počátkem roku 2015.

Zpravodaj HK 2011 si můžete stáhnout také [zde].


Zvýšení členských příspěvků

  • 20.1.2015

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vás informovali touto formou o zvýšení členských příspěvků Sdružení historiků České republiky platného od 1. ledna 2014, které bylo řádně projednáno a schváleno dle stanov SH ČR na zasedání valného shromáždění dne 10. prosince 2013 konaném v Praze.


řádný člen:.......300 Kč

senior:..............150 Kč

student:..............60 Kč


Bližší informace o zvýšení členských příspěvků SH ČR naleznete v dokumentu [zde].
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."