Členství a přihláška


Podmínky členství ve Sdružení historiků ČR, jejich práva a povinnosti se řídí články 3-5 stanov sdružení.


Vyplněné přihlášky prosím posílejte na adresu:


SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČR - HISTORICKÝ KLUB 1872

Česká republika

PO BOX č. 66, 110 01 Praha 01


nebo oskenované s podpisem na e-mailovou adresu: admin@sdruzenihistoriku.cz

Výše členského příspěvku na jeden rok činí


řádný člen: 300 Kč

senior: 150 Kč

student: 50 Kč


*zvýšení členských příspěvků k 1.1. 2014 bylo odhlasováno na valném shromáždění SH ČR dne 10.12.2013