AktualityVyhlášení 21. ročníku Soutěže o Cenu Josefa Pekaře

  • 24.4.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze si vám dovolujeme zaslat text Vyhlášení 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2023 společně s textem Statutu této soutěže, kterou společně každoročně vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 21. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2023.

Prosíme všechny zainteresované kolegyně a kolegy a též instituce, aby o vyhlášení soutěže o Cenu Josefa Pekaře informovaly mladé historiky, a povzbudily je k účasti v této soutěži, též prostřednictvím vašich webových stránek.

Děkujeme za vaši laskavou pomoc a pochopení.

Se srdečným pozdravem


za výbor Pekařovy společnosti Českého ráje, Pavel Jakubec

za výbor Sdružení historiků České republiky, Jiří Kocian


[dokument ke stažení]; [statut soutěže]

Smutná zpráva

  • 16.3.2023

S hlubokou lítostí oznamujeme, že 11. března 2023 zemřel ve věku nedožitých 95 let přední český historik a vzácný kolega, nestor historiografie československých a českých soudobých dějin a jejich renomovaný znalec – pan doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc., v roce 1990 spoluzakladatel, dlouholetý vedoucí vědecký pracovník a od roku 2016 emeritní pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Čest jeho památce !


http://www.usd.cas.cz/aktuality/zemrel-emeritni-pracovnik-naseho-ustavu-doc-karel-kaplan/

Informace o platbě členských příspěvků v roce 2023

  • 16.3.2023

Informace o platbě členských příspěvků v roce 2023

Děkujeme vám všem, kteří jste činnost Sdružení historiků podpořili členskými příspěvky v roce 2022, velmi si toho vážíme. Rádi bychom vás informovali o možnosti uhradit členské příspěvky na rok 2023, a to formou bankovního převodu na číslo účtu SH ČR:


1935040379/0800


Výše členských příspěvků činí:

pro ekonomicky aktivní členy ve výši 300,- Kč;

seniory ve výši 150,- Kč;

studenty zůstává výše členského poplatků ve výši 60,- Kč


Děkujeme

Valné shromáždění Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s., Praha, 21. 10. 2022

  • 16.3.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme srdečně za zájem a podporu činnosti Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), v. s. během uplynulého roku 2022, velmi si toho vážíme. Dovolte, abychom vás informovali touto formou o jednání valného shromáždění SH ČR, které se konalo 21. října 2022 v Praze v budově Akademie věd ČR. Rádi bychom vás seznámili s obsahem jednání, se zprávou o činnosti SH ČR za období 2021–2022 a s usnesením z valného shromáždění - viz příloha.

Děkujeme vám všem, přejeme pevné zdraví, těšíme se na spolupráci v roce 2023.


S úctou a srdečným pozdravem

Jiří Kocian, za Sdružení historiků ČR


Zpráva o činnosti SH ČR 2021–2022: [zde]

Zápis VS SH ČR 21. 10. 2022: [zde]

Usnesení VS SH ČR 21. 10. 2022: [zde]
Publikační činnost / novinky

  
Zpravodaj Historického klubu 2011
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2013, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.2
  
Historia Slavorum Occidentis 2012, č.1
  
Historia Slavorum Occidentis 2011, č.1
  
Lexikon českých historiků 2010
  
Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo ...
  
Zpravodaj Historického klubu 2010
  
Zpravodaj Historického klubu 2009


"Autoři souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a poskytnutých obrazových příloh."